Rada Sołecka kadencja 2024-2029
1. Sołys: Barbara Franica tel. 0 723 909 058
2. Dawid Urbas,
3. Tomasz Niewiesz,
4. Paweł Tracz,
5. Norbert Kufka,
6. Andrzej Walczyk
7. Agnieszka Gola,
8. Dorota Galińska
9. Michaela Cebula

 

Rada Sołecka kadencja 2019-2024

  1. Sołys: Barbara Franica tel. 0 723 909 058, domowy 77 482 45 51 (od poniedziałku do piątku po godz 16.00)
  2. Galińska Dorota
  3. Gola Agnieszka
  4. Kufka Norbert
  5. Marks Urszula
  6. Niewiesz Tomasz
  7. Tracz Paweł
  8. Urbas Dawid
  9. Wołowska Barbara

UCHWAŁA NR LIV/437/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie Statutu Sołectwa Długomiłowice (pobierz)