Rada Sołecka kadencja 2024-2029
1. Sołtys: Piotr Friedla, tel. 662 269 356
2. Patrycja Segrodnik,
3. Sebastian Piosek,
4. Patrycja Kaczmarczyk,
5.Robert Boronowski,
6.Hubert Blania,
7. Ewa JanuszewskaRada Sołecka kadencja 2019-2024
  1. Sołtys: Piotr Friedla, tel. 662 269 356
  2. Hubert Blania
  3. Zbigniew Bustrycki
  4. Dorota Mioduszewska
  5. Marta Schink
  6. Patrycja Segrodnik
  7. Dariusz Simon

 UCHWAŁA NR LIV/444/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie Statutu Sołectwa Poborszów (pobierz)