Rada Sołecka kadencja 2024-2029
1. Sołtys Bernadetta Wistuba tel. 609 126 618
2. Ewelina Janik,
3. Olaf Kól,
4. Dorota Walczyna


Rada Sołecka kadencja 2019-2024
  1. Sołtys: Rajmund Pielot, tel.: 077/ 482 09 59
  2. Ewelina Janik
  3. Sylwia Król
  4. Bernadeta Wistuba

 

UCHWAŁA NR LIV/447/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie Statutu Sołectwa Radziejów  (pobierz)