Rada Sołecka kadencja 2019-2024
  1. Sołtys: Marek Matuszewski, tel.: 0 668 264 363
  2. Teresa Firuta
  3. Józef Pankala
  4. Krystian Pogodzik
  5. Zygfryd Steuer
  6. Waldemar Wochnik
  7. Piotr Wolny

UCHWAŁA NR LIV/449/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie Statutu Sołectwa Większyce (pobierz)