Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - pobierz plik *pdf

Klauzula RODO - pobierz plik

 

Rozporządzenie Porządkowe Nr 0510/P/17/2022 Wojewody Opolskiego z dnia 06 września 2022 r., w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód Kanału Gliwickiego od granicy województwa śląskiego z województwem opolskim w km 18+500 do dolnego dalbowiska śluzy Sławięcice w km 14+500.

pobierz rozporządzenie WO - plik *.pdf