Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2024 r. – zawiadomienie, informujące że postępowanie wszczęte na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

  1. usługi wodne polegające na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Odry jazem Januszkowice,
  2. szczególne korzystanie z wód obejmujące zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb,

w powiecie krapkowickim i kędzierzyńsko-kozielskim, w województwie opolskim, nie zostało załatwione w terminie określonym w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2024 r., znak: GM-DOK-3.7700.246.2021.KCP, z uwagi na konieczność analizy obszernej dokumentacji przedłożonej do wniosku oraz konieczność wniesienia uzupełnień przez Wnioskodawcę. Przewiduje się załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie do dnia 24 czerwca 2024 r.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf

 

Pismo Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Opolu z dnia 19.04.2024 r. - wykaz nieruchomości do sprzedaży.

pismo KOWR - pobierz plik *.pdf