Wójt Gminy Reńska Wieś ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora ZSP w Długomiłowicach.

Termin składania ofert: 5 maja 2023r.

Szczegóły poniżej:

Zarządzenie nr 35/2023 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 17 kwietnia 2023r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długomiłowicach, ul. Parkowa 8, 47-208 Długomiłowice (pobierz)

W nawiązaniu do pisma Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Opolu z dnia 04.04.2023 r., znak: OPO.WKUZ.GZ.4274.71.2023.KC zamieszcza się poniżej listę działek, które w pierwszej kolejności będą przekazane do dzierżawy dla rolników indywidualnych po zakończeniu umowy dzierżawy ze spółką Top Farms.

pobierz listę działek - plik *.pdf