Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych
odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2022
o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Reńska Wieś.

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/a07157b5-1af9-4

Treść ogłoszenia - pobierz plik *pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko - pobierz plik *pdf

Rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś - pobierz plik *pdf

Projekt uchwały - pobierz plik *pdf