Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10.01.2024 r. - zawiadomienie informujące, m.in. że postępowanie wszczęte na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez pełnomocnika - Pana Michała Kubeckiego, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne obejmujące piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Odry jazem Krępa oraz szczególne korzystanie z wód obejmujące wykorzystywanie wód do celów żeglugi i zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb, w powiecie krapkowickim i kędzierzyńsko-kozielskim, w województwie opolskim, nie zostało załatwione w terminie określonym w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2023 r., znak: GM-DOK-3.7700.38.2021, z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność analizy obszernej dokumentacji przedłożonej do wniosku.

obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10.01.2024 r. - pobierz plik *.pdf

 

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w ramach otwartych konkursów ofert na 2024 rok: