Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2024 r. zawiadamiające, że postępowanie wszczęte na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez pełnomocnika — Pana Michała Kubeckiego, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne obejmujące piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Odry jazem Krępa oraz szczególne korzystanie z wód obejmujące wykorzystywanie wód do celów żeglugi i zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb, w powiecie krapkowickim i kędzierzyńsko-kozielskim, w województwie opolskim, nie zostało załatwione w terminie określonym w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2024 r., znak: GM-DOK-3.7700.38.2021, z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność dokonania uzupełnień przez Wnioskodawcę. Przewiduje się załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie do dnia 13 maja 2024 r.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf

Sesja Rady Gminy Reńska Wieś odbędzie się w dniu 20 marca 2024
o godzinie 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Reńskiej Wsi

Porządek obrad posiedzenia jest dostępny TUTAJ