Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych w ramach wypełnienia zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

pobierz ogłoszenie - plik *.pdf

 

Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Opolu - dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

pobierz informację KOWR OT Opole - plik *.pdf