Zarządzenie nr 36/2022 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 30 marca 2022 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za 2021 rok (pobierz tutaj)

Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31grudnia roku 2021 (pobierz)

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021 (pobierz)

Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021 (pobierz)

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021 (pobierz)