Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2022 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne obejmujące piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Odry jazem Januszkowice oraz szczególne korzystanie z wód obejmujące wykorzystywanie wód do celów żeglugi i zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migracje ryb, w powiecie krapkowickim i kędzierzyńsko kozielskim, w województwie opolskim.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf

 

 

 

Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 25 sierpnia 2022 r. dotyczące zakazu korzystania z wód Odry m. in. w celu pojenia zwierząt - pobierz plik *.pdf