Sesja Rady Gminy Reńska Wieś odbędzie się w dniu 10 maja 2023 o godzinie 15:00

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne w systemie pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/468921ab-3f19-4

Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych odbędzie się w dniu 8 maja 2023 o godzinie 15:00

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/fdcefe5e-e49c-4