Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych odbędzie się w dniu 8 maja 2023 o godzinie 15:00

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/fdcefe5e-e49c-4

Ruszają konsultacje w sprawie zmian do Rocznego Programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023. 

Treść zarządzenia ogłaszającego konsultacje dot. zmiany Programu (pobierz)

Formularz zgłaszania opinii i uwag do zmiany Programu (pobierz)