Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.10.2023 r. - dot. postępowania wszczętego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne polegające na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Odry jazem Januszkowice oraz na szczególne korzystanie z wód obejmujące zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb, w powiecie krapkowickim i kędzierzyńsko-kozielskim, w województwie opolskim.

pobierz obwieszczenie MI - plik *.pdf

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 26 października 2023 r., znak: DOŚ-RG.7427.3.12.2023.JJ - dot. zawiadomienia stron o zakończeniu toczącego się przed Marszałkiem Województwa Opolskiego postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych w celu poszukiwania kruszywa naturalnego piaskowo-żwirowego w obszarach prognostycznych w rejonie południowej części Niziny Śląskiej". Roboty geologiczne będą prowadzone m.in. na terenie Gminy Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf