Rozporządzenie Porządkowe Nr 0510/P/14/2023 Wojewody Opolskiego z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód Starorzecza Odry w miejscowości Januszkowice od km 0+300 do km 1+500.

pobierz rozporządzenie - plik *pdf

 

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury nr GM-DOK-3.7700.246.2021.KCP z dnia 24 kwietnia 2023 roku (pobierz)