Protokół konsultacji w sprawie zmian do Rocznego Programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023 ogłoszonych Zarządzeniem nr 37/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku.

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 22 maja 2023 o godzinie 15:00

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/d3c5bf08-48b5-4