Posiedzenie Komisji Społeczno Oświatowej odbędzie się w dniu 18 stycznia 2023 o godzinie 15:00 w Urzędzie Gminy Reńska Wieś

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/80121d06-3809-4

Wyłożenie do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Dębowa

Treść ogłoszenia - pobierz plik *pdf

Treść klauzula RODO - pobierz plik *doc

Prognoza oddziaływania na środowisko - prognoza, oświadczenie, rysunek

Rysunek MPZP (projekt) - pobierz plik *pdf

Projekt uchwały - pobierz plik *pdf

Uzasadnienie - pobierz plik *pdf