Ogłoszenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 23.05.2023 r. (dot. możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z magazynami energii oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” - planowanego do realizacji na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie nr 296, 297, 298, 299/5 i 299/7 obręb Pociękarb, gm. Reńska Wieś.

pobierz ogłoszenie – plik *.pdf

pobierz decyzję Wójta Gminy Reńska Wieś 23.05.2023 r., znak: OŚ.6220.6.6.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia – plik *.pdf

Treść powyższej decyzji – w myśl art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) – została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Reńska Wieś na okres 14 dni.

 

 

Gmina Reńska Wieś ogłasza rozpoczęcie z dniem 17.05.2023 r. sprzedaży końcowej węgla zakupionego w celu preferencyjnej sprzedaży mieszkańcom Gminy Reńska Wieś, na podstawie art. 3, ust. 3 ustawy z dn. 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz.U. z 2022 r., poz.2236) oraz art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023., poz. 877).

1. Szacunkowa ilość węgla przeznaczona do sprzedaży końcowej:

– Kostka – 10,24 t

– Orzech – 9,05 t

– Groszek II – 39,5 t

2. Cena tony węgla w sprzedaży końcowej wynosi 1600 zł brutto.

3. Sprzedaż prowadzona jest od 17.05.2023 do 31.07.2023, lub do wyczerpania ilości węgla przeznaczonej do sprzedaży końcowej.

4. Sprzedaż odbywa się na podstawie złożonego w Urzędzie Gminy Reńska Wieś wniosku (w załączeniu) – wnioski przyjmowane są od 17.05.2023 do 30.06.2023 r.

5.  Węgiel mogą zakupić mieszkańcy Gminy Reńska Wieś, ale także mieszkańcy innych gmin.

6. W sprzedaży końcowej nie obowiązują dotychczasowe limity ilości zakupionego węgla w ramach wcześniejszego zakupu preferencyjnego – węgiel mogą zakupić także osoby, które już wcześniej zakupiły węgiel od gminy lub PGG.

7. Wnioski będą realizowane w kolejności wg daty wpływu do Urzędu Gminy.

W razie pytań, prosimy o kontakt z koordynatorem sprzedaży – Łukasz Steuer – tel. 77 405 32 16, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

                                                                                         Wójt Gminy Reńska Wieś

                                                                                         /-/ Tomasz H. Kandziora